top of page

מפגשי חשיפה וטעימות בירה ביתית

קורס בישול בירה - בירה קרמזינה

סדנאות הנושא של קרמזינה מיועדות לבשלני בירה ביתית. בכל סדנא נבחר נושא מעולם הבירה, נעמיק בו, נטעם בירות ונשתף מניסיוננו.

🍻 ערבי חשיפה לבישול בירה

סדנא המיועדת למי שמתעניין ומתלבט אם לבשל בירה בבית זה בשבילו. בסדנא נטעם כמה סוגים של בירה ביתית ונתוודע אל הכלים, חומרי הגלם והתהליכים הכרוכים בבישול בירה במטבח הביתי.

🍻 אירועי טעימות בירה ביתית

מפגש היכרות חווייתי שכולל הסבר מרתק על עולם הבירה, טעימות של בירה ביתית, היכרות עם ציוד הבישול, החומרים ותהליך בישול הבירה.

bottom of page